Artikkelissaan Juuso Kallio ja Marianne Falck-Hvilstafeldtin nostavat esiin äärettömän hyviä ja tärkeitä asioita koskien isännöintiä tänä päivänä. Artikkelin löydät täältä.

 1.  
  1. ”Isännöinnin pitäisi olla taloyhtiön tärkein kumppani….. jonka pitäisi
   pohjata molemminpuoliseen luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja
   avoimeen keskusteluun”
  1. ”Hyvän, luotettavan ja juuri ”meille sopivan”
   isännöintikumppanin löytäminen koetaan taloyhtiöissä vaikeaksi.”
  1. ” Ongelmallista on, että taloyhtiöasiakas ei osaa kertoa, mitä se
   ostaa tai haluaisi ostaa, ja isännöintikin on harmillisen usein
   huono kertomaan omista palveluistaan ja siitä, mitä asiakkaille
   olisi konkreettisesti tarjolla.”
  1. ” Harmillisen harva taloyhtiö vaihtaa isännöintiä, vaikka olisi
   tyytymätön nykyiseen. ”
  1. ” Lisäksi tarvitaan tahtoa hyvään ja luottamukselliseen
   yhteistyöhön ja paljon avointa keskustelua. Isännöinnin uudet
   eettiset ohjeet, sekä Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen
   noudattaminen, ovat isännöinnin ja taloyhtiön yhteistyössä
   tärkeitä työkaluja yhteistyön rakentamisessa.”

Kohta 1: Mikään suhde ei toimi, ellei ole luottamusta ja avointa keskustelua! Luottamus kasvaa, kun koko toiminta on läpinäkyvää mukaan lukien laskutus.

Kohdat 2-3: Tämä on mielestämme surullista, isännöinnin näkökulmasta. Eihän se ole vaikeata
istua alas, laittaa paperille mitä asiakas haluaa ja löytää ne oikeat palvelut. Kyllä meillä isännöitsijöillä on
sen verran aikaa antaa muille ihmisille. Ja jos asiakas päätyy toisen toimiston asiakkaaksi, niin on ainakin
pohja työt tehty valmiiksi. Yhdessä me kuitenkin tällä alalla ollaan loppujen lopuksi, ja asiakkaan
tyytyväisyys on kuitenkin prio yksi.

Kohta 4: Tämä vasta surullista onkin….. Jatkuvasti kilpailutetaan huoltoa, vakuutuksia, jätehuoltoa ja
Miksi ei isännöintiä? Tämä on palvelu missä muutkin.

Kohta 5: Isännöinnin eettiset ohjeet. Musiikkia korville…mutta kuitenkin; surullista kun pitää laittaa
mustaa valkoiselle siitä miten isännöitsijän kuuluisi toimia. Nämähän ovat itsestään selviä asioita, kun olet
isännöitsijä, eikös olekin?

Meillä KIHA-teamillä läpinäkyvyys, tavoitettavuus ja tehokkuus, on jo alusta asti ollut filosofiamme. Ja kuten aikaisemmassa kirjoituksessamme mainitsimme, luotettavuus kasvaa kuin kaikki on läpinäkyvää.

Meillä annetaan hallituksille aikaa, olivat he sitten nykyisiä asiakkaita tai mahdollisesti tulevia asiakkaita; Istutaan alas kahvi kupin ääressä tai jutellaan puhelimessa ja pohditaan yhdessä mitä yhtiö kaipaa ja haluaa. Tämän jälkeen hallitus voi hyvin
ottaa useampi tarjous, koska he tietävät mitä haluavat ja mitä tärkeämpi asia- pitää uskaltaa vaatia meiltä
isännöitsijöiltä (ja isännöinti toimistoilta)!

Isännöinnin eettiset ohjeet ja Taloyhtiön hyvä hallinto tapa. Voiko parempaa pakettia olla, tuskin?Jos tästä ei kehity yhteistyö niin en tiedä mistä!
KIHA-teamin koko henkilökunta on sitoutunut palvelemaan asiakkaitaan luottamuksella, avoimuudella,
tavoitettavuudella ja läpinäkyväisyydellä. Uusien asiakkuuksien kanssa käydään läpi Isännöinnin eettiset
ohjeet, kun pidetään ensimmäinen hallituksen kokous. Ensinkään – ohjeessa on maininta, että näin pitää
tehdä, mutta me haluamme tuoda isännöinnin eettisten ohjeiden sisältö esiin, jotta hallitus tietää, että
meiltä saa, voi ja pitää vaatia asioita!
Tiimissämme ymmärrämme kaikki, että jokainen taloyhtiö on ainutlaatuinen. Jokainen osakas ja asukas on tärkeä ja kaikkia kohdellaan tasarvoisesti. Jokaisen osakkaan sijoittama euro on arvokas koska olemme saaneet luottamuksen hallinnoida heidän varallisuuttaan (hallituksen kanssa) mahdollisimman hyvin. Etsimme yhdessä säästökohteita ja mietimme erilaisia strategioita tulevaisuutta varten, jotta kaikkien sijoitetut rahat olisivat mahdollisimman hyvässä ”mullassa” kasvamassa. Koko tiimi hoitaa työnsä sydämestään.

Ja viimeisenä mutta ei vähäisempänä; minä itse asiakkaana vaadin paljon, joten miksi se olisi erilaista jos
roolit vaihtuisivat….?

Aivan ihanaa kevään jatkoa kaikille ja moikataan kun tavataan! 

Meitä saa nykäistä hihasta jos Teillä on

kysyttävää tai mutten vaan kommentoitavaa. KIHA-team on täällä ihan Teitä varten!