Blankett för renovering av lägenhet

  Aktieägaren har rätt att utföra reparatios- och ändringsarbeten i sin lägenhet. Om andra än ytrenoveringar skall ändå göras anmälan till bostadsbolagets styrelse om de inverkar de byggnadsdelar som står under bolagets underhållsansvar eller om de påverkar andra lägenheters användning.

  Ovanstående betyder att köks- eller badrumsrenoveringar alltid i praktiken skall anmälas till bolaget. Anmälningsplikt gäller också vid byte av golvens ytmaterial.

  För säkerhets skull är det alltid bra att försäka sig om anmälningsskyldigheten genom att kontakta disponenten på förhand.

  Om du planerar renovering eller ändringsarbete i din lägenhet, fyll i denna anmälningsblankett i god tid på förhand (minst 1 månad) innan renoveringsarbetets påbörjande. Ändrings- eller renoveringsarbetet FÅR INTE påbörjas innan anmälningen är behandlad och svar från bostadsbolaget erhållits!

  Hushåll skall också göra entreprenadanmälan till skatteförvaltningen om renoveringsentreprenads värde överstiger 15.000 € exkl. mervärdesskatt.

  Underhålls- och ändringsarbete
  Av aktieägarens anmälan skall med tyllräcklig tydlighet framgå de uppgifter som bolaget behöver för att försäkra sig öm att god byggnadssed tillämpas. Husbolaget skall ombesörja att ändrignsarbetets övervakning är ordnat på ändamålsenligt sätt. Husbolaget har rätt att övervaka och tillställa en utomstående övervakare för att försäkra sig om att ändringsarbetet förverkligas i enlighet med god byggnadssed.

  Övervakningen minskar inte ansvaret hos den som utför ändringsarbetet.

  I samband med större renoveringsarbeten kan krävas enskilda planeringshandlingar. Då det gäller mindre ändringsarbeten så är det tillräckligt med en beskrivning av projektet. Disponentbyrån dokumenterar uppgifterna om ändringsarbetet och antecknar härom i disponentintyg som utgivs för lägenheten. Ytrenoveringar behöver man inte anmäla, om dessa antecknas inte heller i lägenhetsanteckningarna.

  Renoveringar och installationer, som inte behöver anmälas:

  – tapetsering och målning
  – byte från gammal golvmatta till ny golvmatta eller gammal parkett till ny parkett.
  – installering av krokar, hyllor och lampor
  – byte eller avlägsning av mellandörrar
  – installation eller borttagning av skåp och skrubbar, om åtgärden inte orsakar ändringar i ventilationskanaler eller vatten- och avloppsanslutningar
  – installation eller borttagning av gardinstänger
  – förnyande av lister