Asumisinfo är en elektronisk tjänst som är utvecklad för disponentbyråer och för bostadsbolag, som uppfyller behovet på tillgång till information samt snabb och effektiv kommunikation inom bostadsbolaget.

Asumisinfo underlättar och effektiverar samarbetet mellan disponenten och husbolaget och ger disponentbyrån arbetsredskap till förbättrad service. Bland Asumisinfos egenskaper finns flerkanalskommunikation samt husbolagets databank innehållande dokument, meddelanden och anvisningar samt annan information som berör husbolaget och boendet.

Genom tjänsten kan aktieägarna och de boende göra felanmälningar och aktieägarna kan göra anmälningar om planerade ändringsarbeten i lägenheten. Aktieägarna kan även följa med uppgifter om vederlagen och andra avgifter såsom t.ex. betalningssituation. Asumisinfo effektiverar och underlättar även husbolagets styrelses och disponentens samarbete. Det är enkelt att använda tjänsten, till det behöver man endast en dator eller annan smart dataenhet.

I samband med ibruktagandet så delas information ut åt samtliga aktieägare och boende om ibruktagning.