I sin artikel tar Juuso Kallio och Marianne Falck-Hvilstafeldt upp oerhört viktiga och relevanta frågor om fastighetsförvaltning idag. Du hittar artikeln här.

”Fastighetsförvaltning borde vara bostadsaktiebolagets viktigaste partner… som borde bygga på ömsesidigt förtroende, öppenhet och öppen diskussion.”

”Att hitta en bra, pålitlig och lämplig fastighetsförvaltningspartner upplevs som svårt i bostadsaktiebolag.”

”Problemet är att bostadsaktiebolagskunden inte kan förklara vad den köper eller vill köpa, och fastighetsförvaltning är alltför ofta dålig på att berätta om sina egna tjänster och vad som faktiskt erbjuds till kunderna.”

”Tyvärr byter alltför få bostadsaktiebolag fastighetsförvaltning även om de är missnöjda med den nuvarande.”

”Dessutom krävs vilja till god och förtrolig samarbete och mycket öppen diskussion. Fastighetsförvaltningens nya etiska riktlinjer och efterlevnad av rekommendationen om god förvaltningspraxis för bostadsaktiebolag är viktiga verktyg för att bygga samarbete mellan fastighetsförvaltning och bostadsaktiebolag.”

Punkt 1: Inget förhållande fungerar utan förtroende och öppen diskussion! Förtroende ökar när hela verksamheten är transparent, inklusive fakturering.

Punkter 2-3: Detta är enligt vår mening sorgligt ur fastighetsförvaltningens perspektiv. Det är inte svårt att sätta sig ned, skriva ner vad kunden vill ha och hitta de rätta tjänsterna. Vi fastighetsförvaltare har tillräckligt med tid för att hjälpa andra människor. Och om kunden väljer att bli kund hos ett annat kontor, är åtminstone grundarbetet redan gjort. Tillsammans är vi ändå inom samma bransch, och kundens tillfredsställelse är fortfarande prioritering nummer ett.

Punkt 4: Det här är verkligen sorgligt… Underhåll, försäkringar, avfallshantering konkurrensutsätts ständigt, varför inte fastighetsförvaltning? Detta är en tjänst precis som alla andra.

Punkt 5: Fastighetsförvaltningens etiska riktlinjer. Musik i öronen… men ändå; det är sorgligt att behöva skriva ner hur en fastighetsförvaltare borde agera. Detta är självklara saker när man är fastighetsförvaltare, eller hur?

På KIHA-teamet har transparens, tillgänglighet och effektivitet varit vår filosofi från början. Och som vi nämnde i vår tidigare artikel, ökar tillfärdighet när allt är transparent. Vi ger styrelserna tid, oavsett om de är nuvarande kunder eller eventuella framtida kunder. Vi sätter oss ner och diskuterar tillsammans vad bolaget behöver och vill ha. Efter detta kan styrelsen ta emot flera offerter eftersom de vet vad de vill ha och vad som är viktigt – man måste våga kräva saker från oss fastighetsförvaltare (och fastighetsförvaltningskontor)!

Fastighetsförvaltningens etiska riktlinjer och rekommendationen om god förvaltningspraxis för bostadsaktiebolag. Kan det bli en bättre kombination? KIHA-teamets hela personal är engagerad i att betjäna våra kunder med förtroende, öppenhet, tillgänglighet och transparens. När det gäller nya kunder går vi igenom fastighetsförvaltningens etiska riktlinjer vid det första styrelsemötet. Även om det inte står i riktlinjerna att detta ska göras, vill vi ta upp innehållet i fastighetsförvaltningens etiska riktlinjer så att styrelsen vet att de kan kräva saker från oss!

I vårt team förstår vi alla att varje bostadsaktiebolag är unikt. Varje delägare och invånare är viktig och alla behandlas jämlikt. Varje delägares investerade euro är värdefull eftersom vi har fått förtroendet att förvalta deras tillgångar (tillsammans med styrelsen) så bra som möjligt. Vi letar tillsammans efter sparobjekt och tänker på olika strategier för framtiden, så att alla investerade pengar är i goda händer och kan växa som de ska. Hela teamet arbetar med hjärtat.

Och sist men inte minst; som en kund själv kräver jag mycket, så varför skulle det vara annorlunda om rollerna byttes…?

Ha en underbar fortsättning på våren och vi hörs när vi ses! Ni kan alltid vända er till oss om ni har frågor eller bara vill kommentera.

KIHA-teamet finns här för att betjäna er!