Asumisinfo är en elektronisk tjänst som är utvecklad för disponentbyråer och för bostadsbolag, som uppfyller behovet på tillgång till information samt snabb och effektiv kommunikation inom bostadsbolaget. Asumisinfo underlättar och effektiverar samarbetet mellan disponenten och husbolaget och ger disponentbyrån arbetsredskap till förbättrad service. Bland Asumisinfos egenskaper finns flerkanalskommunikation samt husbolagets databank innehållande dokument, meddelanden och […]

I sin artikel tar Juuso Kallio och Marianne Falck-Hvilstafeldt upp oerhört viktiga och relevanta frågor om fastighetsförvaltning idag. Du hittar artikeln här. ”Fastighetsförvaltning borde vara bostadsaktiebolagets viktigaste partner… som borde bygga på ömsesidigt förtroende, öppenhet och öppen diskussion.” ”Att hitta en bra, pålitlig och lämplig fastighetsförvaltningspartner upplevs som svårt i bostadsaktiebolag.” ”Problemet är att bostadsaktiebolagskunden […]

(i kraft 1.2.2023) Målet med dessa direktiv är att förbättra förtroendet mellan kunden och disponenten.Disponentins Etiska direktiv hittar Ni i sin helhet på sidan; Kiinteistöliitto – Disponentins Etiska direktiv Vilka är dessa direktiv och hur syns det hos oss vid KIHA- team och hur syns det i våra disponenters dagliga arbete? Nedan ser ni några […]

En bra fastighetsförvaltning är professionell och pålitlig fastighetsadministration som tar hänsyn till fastighetsägarnas och invånarnas behov. Det omfattar olika uppgifter såsom fastighetsunderhåll, ekonomisk förvaltning och hantering av uthyrning. Det omfattar olika uppgifter såsom fastighetsunderhåll, ekonomisk förvaltning och hantering av uthyrning. En bra fastighetsförvaltning syftar också till att minska risker och kostnader för fastighetsägare och att […]