Omistajanvaihdoslomake

  Osakeomistuksen vaihtumisesta on ilmoitettava isännöitsijälle mahdollisimman pian omistuksen vaihtumisen jälkeen. Ilmoittamalla omistajanvaihdoksesta uusi omistaja merkitään yhtiön osakeluetteloon ja hän saa omistajan oikeudet esim. yhtiökokouksessa.

  Osakekauppa
  Isännöitsijätoimistoon tulee toimittaa:
  – saantokirja (kauppa- tai vaihtokirja) päiväyksin ja allekirjoituksin. Asiakirjalla tulee ilmetä ostajan yhteystiedot sekä vastikevastuun siirtymisen ajankohta,
  – kopio osakekirjasta siirtomerkinnöin,
  – verohallinnon vastaanottokuittauksella varustettu varainsiirtoveroilmoitus
  Ilmoitus verottajalle pitää tehdä, vaikka olisi vapautettu varainsiirtoveron maksusta (esim. ensiasunnon ostaja). Sähköisen ilmoituksen voi hakea tai antaa uudelleenkin, mikäli alkuperäinen ilmoitus on hävinnyt.

  Varainsiirtoveron voi suorittaa myös sähköisesti verkkopankkitunnuksilla Suomi.fi –palvelussa. Lomakkeen lähettämisen jälkeen on tulostettava verottajan vastaanottokuittaus, jolla veron maksun voi osoittaa. Vastaanottokuittaus liitetään varainsiirtoverolaskelmaan.

  Kiinteistönvälittäjä neuvoo yleensä veron maksamisessa sekä toimittaa isännöitsijätoimistoon tarvittavat selvitykset. Tämä kannattaa kuitenkin varmistaa kaupanteon yhteydessä.

  Jos taloyhtiössä on lunastuslauseke, kannattaa kauppakirja toimittaa isännöitsijälle mahdollisimman pian lunastusajan käynnistämiseksi. Osakeluettelomerkintää ei tehdä ennen kuin on käynyt ilmi, käytetäänkö lunastusoikeutta.

  Perhe- tai perintöoikeudelliset tilanteet
  Kun osakkeet on saatu perintönä (perukirja/perinnönjakokirja), testamentilla tai osituskirjalla, on tämä asiakirja esitettävä isännöitsijälle. Osakemerkintää ei kuitenkaan tehdä ennen kuin asiakirja on saanut lainvoiman.

  Tietoa MML:n ylläpitämästä huoneistotietojärjestelmästä:
  https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu