Huoneiston muutostyölomake

  Osakkeenomistajalla on oikeus suorittaa huoneistossaan erilaisia kunnostus- ja muutostöitä. Muista kuin kevyistä pintaremonteista on kuitenkin hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava taloyhtiölle, jos niillä on vaikutusta yhtiön vastuulla oleviin rakennusosiin tai ne vaikuttavat toisen huoneiston käyttöön.

  Käytännössä yllä mainittu tarkoittaa sitä, että tyypillinen ilmoitettava remontti on keittiö- tai kylpyhuonesaneeraus. Myös lattian pintamateriaalin vaihtaminen kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

  Selkeintä on varmistaa ilmoitusvelvollisuus isännöitsijältä etukäteen.

  Jos suunnittelet huoneistossasi remonttia tai muutostöitä, tee oheinen muutostyöilmoitus hyvissä ajoin (vähintään 1 kk) ennen remontin aloittamista. Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin ilmoitus on käsitelty ja siihen saatu taloyhtiön vastaus.

  Myös kotitalouksien on täytettävä verottajalle rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus, kun remontin arvonlisäveroton hinta ylittää 15.000 €.

  Kunnossapito- ja muutostyö
  Osakkeenomistajan ilmoituksesta on käytävä riittävällä tarkkuudella ilmi ne tiedot, joita yhtiö tarvitsee varmistaakseen hyvän rakennustavan noudattamisen. Yhtiön on huolehdittava, että muutostyön valvonta on riittävällä tavalla järjestetty. Tarvittaessa yhtiöllä on oikeus valvoa tai asettaa työlle ulkopuolinen valvoja varmistamaan, että muutos toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen.

  Valvonta ei poista tekijän vastuuta.

  Laajassa muutostyössä voidaan edellyttää erillisiä suunnitelmia. Pienissä hankkeissa pelkkä kuvaus työstä riittää. Isännöitsijätoimisto tallentaa tiedot muutostöistä ja kirjaa ne huoneistosta annettaviin isännöitsijäntodistuksiin. Pintaremonteista ei tarvitse ilmoittaa, eikä niitä tallenneta huoneiston tietoihin.

  Remontit ja asennukset, joista ei tarvitse ilmoittaa:

  – tapetointi ja maalaus
  – lattian muovimaton uusiminen muovimatoksi tai parketin uusiminen parketiksi
  – taulujen, koukkujen, hyllyjen, valaisinten asentaminen
  – väliovien poistaminen tai vaihtaminen
  – kaapistojen rakentaminen tai poistaminen, jos ei muutoksia ilmanvaihtokanaviin eikä vesi- ja viemäripisteisiin
  – verhotankojen asentaminen tai poistaminen
  – listoitusten uusiminen